Sözlükte "duygu" ne demek?

1. Duyularla algılama, duyumsama, his; ahlaki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği.
2. Belirli nesne, olay ya da bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim; aşk.
3. Önsezi; kendine özgü bir ruhsal devinim ve devinimlilikduygu

Cümle içinde kullanımı

Bitkilerde duygu var mı?

Duygu kelimesinin ingilizcesi

n. feeling, emotion, feel, sense, sensation, chord, sentiment

--Reklam--